Kelapa hijau merupakan Buah kelapa yang berwarna hijau yang sangat menarik buahnya dan di dalamnya terdapat air kelapa. air yang banyak mengandung karbohidrat, vitamin C, mineral, vitamin B